Nyheter & fagartikler

Straff

Straff

Frifunnet for grovt ran

Publisert: 4. januar 2019 Borgarting lagmannsrett frifant en 17 år gammel gutt for anklage om grovt ran og kroppsskade. I tingretten […]

Les mer
Straff

Dom opphevet

Publisert: 11. januar 2018 En mann i slutten av 20-årene møtte ikke opp til rettsaken mot han i tingretten. Tingretten […]

Les mer