En mann i 40-årene ble i juni 2018 dømt for å ha solgt et betydelig kvantum heroin. Han ble i tillegg dømt for narkotikaheleri. Det meste av straffen (2 år og ti måneder) ble gjort betinget på vilkår  om at han skulle gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-program).

Kort tid etter at mannen hadde startet på narkotikaprogrammet ble han på nytt tatt for å ha solgt heroin. I tillegg hadde han på seg 7,5 gram heroin og ca 10 000 kroner, som var utbytte fra salg av heroin. Mannen ble varetektsfengslet, og domstolsprogrammet stanset.

Da den nye saken ble behandlet fikk mannen en ny sjanse til å gjennomføre ND-program. Tingretten dømte mannen til en samlet straff (den gamle saken og de nye forholdene) på fengsel i 3 år og 4 måneder, der to år ble gjort betinget på vilkår om at han gjennomfører narkotikaprogram.

Vegard Aaløkken var forsvarer for mannen.