En mann oppbevarte ca 550 gram amfetamin og andre narkotiske stoffer som hasj, marihuana og kokain.

I tilståelsessak ble han dømt til betinget fengsel på vilkår at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll. Det ble lagt vekt på at mannen er under behandling for sitt rusproblem, at han har fast bolig og utsikt til arbeid.

Forsvarer for mannen var advokat Vegard Aaløkken.