Nyheter & fagartikler

Ansettelse
Ukategorisert

VI TRENGER FLERE ADVOKATER

Vi ekspanderer og søker etter flere flinke advokater med et visst eget sakstilfang. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av saker, et meget godt miljø og en god administrasjon.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes til ani@aav.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende partner Vegard Aaløkken på 91694066 eller daglig leder Anna Nielsen på 97096466

Les mer
Aktuelt

Avskilting av russebusser – Politiets tvilsomme praksis

Kan politiet beslaglegge skiltene på russebusser for å hindre og forebygge ordensforstyrrelser? Etter mitt skjønn, nei. En slik beslutning vil som utgangspunkt være ulovlig og vil kreve grundig dokumentasjon på at samtlige russ på bussen utgjør et ordensproblem. Det kan virke som politiets tiltak mot russen i år har hatt et for stort fokus på det kollektive ansvaret politiet mener enhver russ på bussene har for ordensforstyrrelser. At det er enkelt og bekvemmelig å skjære alle russ over en kam, er likevel ikke rettslig holdbart i denne sammenheng.

Les mer
Straff

SMART SONING

Avgjørelse av skyldspørsmålet og utmåling av straffens lengde er gjerne det man er mest opptatt av og tenker mest på […]

Les mer