Nyheter & fagartikler

Alle

Alle

Dom i Cappelen-saken

Advokat Vegard Aaløkken var forsvarer for en av de tiltalte i Cappelen-saken, som ble behandlet i Asker og Bærum tingrett […]

Les mer
Alle

Dom i Actasaken

Advokatene Vegard Aaløkken og Helene Elness var forsvarere for en av de tiltalte i Actasaken, som gikk i Gulating lagmannsrett […]

Les mer
Alle

Frifinnelse i Økokrim-sak

Økokrim tiltalte forretningsmann for grov utroskap og grov korrupsjon i den såkalte Marine Subsea-saken. Borgarting lagmannsrett frifant mannen for begge […]

Les mer
Alle

Ny advokat hos AAV

Per Zimmer er ansatt som advokat hos AAV.  Zimmer har tidligere jobbet som politiadvokat i Kripos, samt Oslo og Asker […]

Les mer
Alle

Stabæk-saken

Tidligere styreleder i Stabæk Fotball AS ble i 2012 tiltalt for bedrageri overfor den franske fotballklubben Nancy. Ellen Holager Andenæs […]

Les mer