Ung mann sto tiltalt for kroppsskade mot en annen mann da de var på konsert. Advokat Marijana Lozic som forsvarte tiltalte sa til aktor ved oppstart av hovedforhandling at det pga bevissituasjonen måtte bli en frifinnelse i saken, og at det fortsatt var mulig for aktor å trekke tiltalen. Aktor var ikke enig, og rett ble satt.

Etter tiltalte og fornærmedes forklaringer sto det nærmest ord mot ord. Fornærmedes venn, som også var avhørt av politiet, hadde en egen versjon av hendelsesforløpet. Tiltaltes venn som ikke var avhørt av politiet, møtte i retten etter at advokat Lozic hadde påberopt ham som vitne. Han ga en fjerde versjon av hendelsesforløpet. Det skulle føres et såkalt nøytralt vitne, en vekter som var på jobb den aktuelle kvelden. Advokat Lozic hadde i sin innledning for retten bemerket at dette vitnet nok ikke ville kunne opplyse saken, men aktor ønsket likevel å høre henne. Vekteren møtte opp og sa hun aldri hadde sett tiltalte og ikke ante hvilken sak det dreide seg om. Etter dette besluttet aktor å trekke saken. Retten skal da avsi frifinnelsesdom, hvilket også ble resultatet.