Advokat Per Zimmer bistod en mann som var tiltalt for oppbevaring av ca 80 gram hasj. Forholdet var begått i prøvetid fra tidligere dom, hvilket normalt ville gitt ubetinget fengsel. Retten skriver at den under tvil har kommet til at hensynet til tiltaltes mulighet til å forbedre sitt liv veier tyngre en samfunnets behov for å reagere med ubetinget fengsel som eller ville være riktig. Påtalemyndigheten la også ned påstand om betinget reaksjon.

Her har både påtalemyndigheten, domstolen og rusomsorgen spilt på lag, sier Zimmer i en kommentar.