Publisert: 30.08.2016

Advokatene Ellen Holager Andenæs og Jan Erik Teigum bistår tidligere konsernsjef i Yara-saken når ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett. Ankebehandlingen innebærer en full ny prøving av skyldspørsmålet for de fire tiltalte. Saken startet 23. august og vil pågå frem til midten av desember.