Zimmer, Per portrettPer Zimmer er ansatt som advokat hos AAV.  Zimmer har tidligere jobbet som politiadvokat i Kripos, samt Oslo og Asker og Bærum politidistrikter.