Økokrim tiltalte forretningsmann for grov utroskap og grov korrupsjon i den såkalte Marine Subsea-saken. Borgarting lagmannsrett frifant mannen for begge tiltalepostene i sin dom i slutten av 2015.

Advokatene Jan Erik Teigum og Johnny Veum bistod forretningsmannen da saken gikk i Borgarting.
Økokrim har anket dommen til Høyesterett.

Les mer om saken her:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/kjempenederlag-for-oekokrim-i-retten/a/23571481/