Advokat Vegard Aaløkken var den 6.1.15 forsvarer i Oslo tingrett for en mann som var tiltalt for bl.a. oppbevaring av 25 kilo hasj.

Mannen ble dømt til fengsel i to år, der 1 år og seks måneder ble gjort betinget. Tingretten la særlig vekt på at saken hadde blitt gammel og at den domfelte hadde tilstått med en gang.