Advokatene Vegard Aaløkken og Helene Elness var forsvarere for en av de tiltalte i Actasaken, som gikk i Gulating lagmannsrett fra august 2014 til 1. mai 2015.

Dom falt den 26.10.15. Påtalemyndigheten la ned påstand om at vår klient skulle dømmes til fengsel i 4 år og til å tåle inndragning med drøyt 10 millioner kroner. Resultatet ble fengsel i fire år, hvor et og et halvt år ble gjort betinget. Han ble dømt til å betale inndragning med 5 millioner.

Vår klient har anket dommen til Høyesterett hva gjelder rettsanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Påtalemyndigheten har motanket inndragningen.