Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA endret firmanavn den 12.04.24 til:

Advokatfirmaet Andenæs DA

Det var kun navnet og logoen som ble endret.

Post- og besøksadresse, telefonnummer, e-postadresser samt organisasjonsnummer er som før.