Vi ønsker velkommen til

Dame med langt hår, kledd i blazer og hvit skjorte

Katharina Vig Lunde

Katharina Vig Lunde har særlig kompetanse på komplekse saker som omhandler barn og unge, samt andre familiesaker. Hun arbeider hovedsakelig med foreldretvister, barnevern og strafferett, økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd, og saker av internasjonal karakter innenfor familierettens områder. Hun prosederer jevnlig saker for domstolen, og bistår klienter ved rettsmeklinger, – når det ikke lar seg gjøre å finne utenrettslige løsninger.

Hun er en del av panelet som besvarer spørsmål under kategorien «Samliv og samlivsbrudd» ved Advokatforeningens svartjeneste advokatenhjelperdeg.no

Hun har siden 2018 også arbeidet deltid ved Kontoret for fri rettshjelp som advokat/spesialkonsulent, og har kompetanse innenfor fagområdene som følges opp der.

 

Mann i dress og skjorte med et okerfarget slips

Asle Hesla

Asle Hesla arbeider hovedsakelig innenfor fast eiendom, kjøpsrett, konkurs, arv og arbeidsrett. Han bistår både private klienter og bedrifter, og har en lang erfaring med forhandlinger. Hesla har også en bred prosedyreerfaring fra de ulike domstolene i Norge.

 

Mann ikledd dress og skjorte med mørkeblått slips

Karl Tvedt

Karl Tvedt bistår både næringsdrivende og private klienter. Han har bred erfaring, særlig innen arbeidsrett, fast eiendom, selskapsrett, famille og arv. Han arbeider også med økonomiske straffesaker og prosederer jevnlig saker for domstolene. Tvedt har en rekke verv i privat virksomhet.

 

Ida Kumrije Rusiti (bilde kommer)

Ida Kumrije Rusiti arbeider som forsvarer i straffesaker. Rusiti bistår også i utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD. Rusiti tar også oppdrag som bistandsadvokat.

 

Olav Ramel Haaland (bilde kommer)

Olav Ramel Haaland har gjennom sin advokatvirksomhet opparbeidet bred prosedyreerfaring. Erfaringen knytter seg til alle typer straffesaker. Han har også et stort nedslagsfelt i ulike sivile saker med hovedvekt på barnevern, barnefordeling, utlendingsrett og psykisk helsevern.