Reiss-Andersen kommer fra stilling som partner i DLA Piper. Hun har omfattende erfaring med strafferett og er en av landets ledende advokater innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet. Hun er også fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett – hvor hun har ført over 100 saker.

Reiss-Andersen har bred prosedyreerfaring, både fra forsvareroppdrag og sivile saker. Hun bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med forretningsjuridiske tjenester og rådgivning.

Videre har Reiss-Andersen tidligere vært statssekretær og leder for Den Norske Advokatforeningen. I dag er hun leder for Den Norske Nobelkomite.