Nyheter & fagartikler

Arv

ARVESTRID SØSKEN

To søstre og en bror fikk en hytte ved sjøen av sine foreldre for mange år siden. Faren til søsknene […]

Les mer
Aktuelt

AVSKILTING AV RUSSEBUSS – POLITIETS TVILSOMME PRAKSIS

Kan politiet beslaglegge skiltene på russebusser for å hindre og forebygge ordensforstyrrelser? Etter mitt skjønn, nei. En slik beslutning vil som utgangspunkt være ulovlig og vil kreve grundig dokumentasjon på at samtlige russ på bussen utgjør et ordensproblem. Det kan virke som politiets tiltak mot russen i år har hatt et for stort fokus på det kollektive ansvaret politiet mener enhver russ på bussene har for ordensforstyrrelser. At det er enkelt og bekvemmelig å skjære alle russ over en kam, er likevel ikke rettslig holdbart i denne sammenheng.

Les mer