En mann var tiltalt etter straffelovens §§ 266 og 298, for seksuelt krenkende atferd og hensynsløs atferd.  Han hadde tatt flere videoer på en fest av en kvinnelig festdeltaker i en seksuell situasjon, og delt disse videre på Snapchat.

Mannen ble domfelt for å ta videoopptaket etter straffeloven § 298, men frifunnet for spredningen av videoen etter § 266. Begrunnelsen var at han ikke hadde forsett om at fornærmede skulle bli kjent med at videoen var videresendt.

Advokatfullmektig Marthe Holm var bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Selv om tiltalte ble frifunnet for den mest alvorlige tiltaleposten, ble han likevel dømt til å betale fornærmede en oppreisningserstatning.

Tingretten fant at selv om videodelingen ikke var en forsettlig overtredelse av strl. § 266, var det grovt uaktsomt. Retten understreket at det var svært klanderverdig av tiltalte å både filme den seksuelle handlingen og deretter dele filmen. Videre ble det vektlagt at det objektivt sett var en grov krenkelse og at videoene var svært eksplisitte, samt at fornærmede var mulig å identifisere. Fornærmede var også sterkt preget av hendelsen i etterkant. Etter en samlet vurdering fant retten at tiltalte skal betale fornærmede en oppreisningserstatning på kr. 35.000,-.