En mann ble dømt for ruspåvirket kjøring etter inntak av narkotiske stoffer. Ruspåvirkningen tilsvarte minst en promille på 1,2. Resultatet ble fengsel i 25 dager, kr 300 000 i bot og tap av førerrett i to år. Det var lagt ned påstand om at boten skulle settes til kr 737 000, og det ble vist til at skatteberegningen viste samlede inntekter på 5 897 000 kroner. Mannen forklarte at han hadde en reell inntekt på ca 2 500 000 til 2 800 000 kroner. Retten la dette til grunn, og satte boten til kr 300 000.

 

Retten viste til at det ved utmåling av bot hvor det er atypisk inntekts- og formuesforhold må det foretas et skjønn over siktedes totale økonomi på pådømmelsestidspunktet. Ved dette skjønnet må det tas hensyn til evneprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet.

 

Forsvarer i saken var advokat Vegard Aaløkken.