En kvinne var tiltalt for medvirkning til tollovertredelse og et tilfelle av forsøk på forsikringsbedrageri.

Politiet mente at kvinnen hadde medvirket til innførsel av 200.000 sigaretter ved å kjøre følgebil og klarere grenseovergangen fra Sverige. I tillegg var kvinnen tiltalt for forsøk på forsikringsbedrageri, da politiet mente hun hadde overdrevet sitt skadekrav til forsikringsselskapet etter at hun var utsatt for innbrudd og tyveri.

Tingretten konkluderte med at kvinnen rent objektivt hadde hatt en medvirkerrolle i forbindelse med smuglingen, men at hun ikke hadde handlet forsettlig eller uaktsomt. Det var ikke noe i hennes forklaring som var i strid med andre bevis i saken, eller fremstod som merkelig. Hun kunne ikke klandres for sine vurderinger og ble derfor frifunnet.

Hva gjaldt forsikringsbedrageriet konkluderte tingretten med at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for å utelukke kvinnens forklaring. Tvert imot understøttet flere av bevisene i saken hennes forklaring. Politiet hadde ikke gjennomført noen selvstendig etterforskning av betydning, men lent seg på den etterforskningen forsikringsselskapet hadde gjennomført. Tingretten fant derfor at det ikke bare forelå en rimelig og fornuftig til, men en vesentlig tvil. Kvinnen ble derfor frifunnet også for denne tiltaleposten.

Marthe Holm var forsvarer for kvinnen.