Uttalelse fra advokat Berit Reiss-Andersen i forbindelse med dom i saken mot John Carew

Pressemelding i saken:

Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, uttaler advokat Berit Reiss-Andersen.
Resultatet viser også at Økokrim har overreagert i denne saken. Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for John Carew.

Vi vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. John Carew er ikke tilgjengelig for kommentarer nå, avslutter Berit Reiss-Andersen.