Fagartikler / Aktuelt

Høyesterett avgjør spørsmål om fradømmelse av arverett

Høyesterett behandlet tirsdag 17. oktober spørsmålet om fradømmelse av arveretten til en drapsdømt sønn som var utilregnelig da drapshandlingen ble begått. Ny arvelov trådte i kraft i 2021. Den nye arveloven, i motsetning til tidligere arvelov, åpner for at også utilregnelige personer kan fradømmes arveretten i spesielle situasjoner. Eidsivating lagmannsrett fradømte sønnen arveretten, slik at arven ble å fordele til avdødes brødre. Høyesterett skal nå ta endelig stilling til forståelsen av arveloven på dette punkt. Dette er første gang Høyesterett tar stilling til den nye bestemmelsens rekkevidde. Avgjørelse forventes i løpet av noen uker.

Advokat Marthe Holm var prosessfullmektig for avdødes brødre.

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.

Les mer om området: Aktuelt