Publisert: 2. februar 2018

I forbindelse med siktelse for skadeverk, kroppskrenkelse og trusler mot sin kone og deres felles barn, ble en mann ilagt besøksforbud overfor familiemedlemmene. Det var konen som  begjærte besøksforbud, og politiet ila dette. Besøksforbudet innebar at mannen ikke kunne oppholde seg i sitt eget hjem. Kravene til å pålegge besøksforbud i eget hjem er særlig strenge, og retten fant det ikke godtgjort at vilkårene var til stede. Besøksforbudet ble dermed ikke opprettholdt av retten.

Mannens forsvarer er advokat Helene Elness.