Publisert: 11. januar 2018

En mann var tiltalt for drap etter at han stakk en mann i brystet med kniv. Den fornærmede døde noen timer senere. I Moss tingrett ble han dømt for grov kroppsskade, og ikke forsettlig drap. Tingretten satte straffen til fengsel i 7 år. Aktors påstand var fengsel i 12 år.

Advokat Vegard Aaløkken var forsvarer.