Publisert: 30. april 2018

En kvinne i 40 årene ble dømt til 30 timers samfunnsstraff for vold mot politiet. Kvinnen var overstadig beruset og slo en politimann på armen for å unngå å bli anholdt. Oslo tingrett skriver at det er den klare hovedregel at slike handlinger skal straffes med ubetinget fengsel. Kvinnen ble likevel dømt til samfunnsstraff.

Retten la særlig vekt på at slaget var i det nedre sjikt av hva som regnes som vold, at kvinnen erkjente forholdet umiddelbart, at hun ikke var tidligere straffet, samt at hun erkjente å ha et alkoholproblem som hun gikk til behandling for. Retten la også betydelig vekt på at saken hadde blitt liggende ubehandlet i over ett år hos politiet, angivelig grunnet ressurssituasjonen.

Advokat Per Zimmer forsvarte kvinnen i retten.