Publisert: 30. april 2018

En hendelse der en mann ble knivstukket og døde, ble behandlet av lagmannsretten etter ny prosessordning. Dette innebærer at retten settes med to fagdommere og fem lekdommere. En mann i 30 årene var tiltalt for forsettlig drap. I tingretten ble han ikke funnet skyldig i forsettlig drap, men i å ha påført fornærmede grov kroppsskade med dødsfølge. Statsadvokaten anket dommen.

I lagmannsretten ble det lagt til grunn at knivstikket var forsettlig, spørsmålet var om tiltalte også hadde forsett med hensyn til at fornærmede skulle dø. Dette fant retten ikke bevist, og siktede ble dømt for grov kroppsskade med dødsfølge.

Mannens forsvarer i begge instanser var advokat Vegard Aaløkken.