Publisert: 30. april 2018

En mann var tiltalt for promillekjøring og det var nedlagt påstand om fengsel i 21 dager, bot på 75.000 kroner, fradømmelse av førerrett i to år, og at tiltalte måtte ta ny førerprøve. Tiltalte sa at det ikke var han som var fører av bilen, mens politibetjentene som pågrep mannen forklarte at de var helt sikre på  at det var tiltalte som kjørte. Tingretten fant det ikke bevist at tiltalte var den som hadde kjørt bilen, og han ble frifunnet for alle krav.

Forsvarer var advokat Vegard Aaløkken.