Publisert: 15. januar 2019

En 17-åring var sammen med to jevnaldrende tiltalt for grovt ran. Lagmannsretten kom til at det samlet sett ikke forelå tilstrekkelig sikre bevis for domfellelse av mannen. Det ble særlig lagt vekt på risikoen for feilaktig identifikasjon av tiltalte og på mangelen på tekniske bevis, slik at det er en rimelig mulighet for at 17-åringen ikke var en av gjerningspersonene.

Mannen ble frifunnet også for oppreisningserstatning og for krav om erstatning. Forsvarer var advokat Jan Erik Teigum. Dommen kan leses her.