Arbeidsrett

Vi har bred erfaring med å bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i konflikter på tvers av bransjer og virksomheter.

AAV bistår arbeidstaker og arbeidsgiver på alle stadier av et arbeidsforhold ved generell rådgivning, ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidsmiljø, som varslingsombud eller ved mekling. Vi har også bred erfaring fra prosessoppdrag i arbeidsrettssaker for domstolene.

Skriftlig arbeidskontrakt

Hovedregelen i norsk rett er at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og –taker. Arbeidsmiljøloven regulerer det som minimum skal tas med i en skriftlig arbeidsavtale. AAV bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver ved opprettelse av arbeidsavtalen.

Arbeidsrettslige konflikter

Flere spørsmål kan oppstå ved en arbeidsrettslig konflikt. Vi bistår med å få klarhet rundt situasjonen, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Typiske spørsmål som dukker opp kan være:

  • Er oppsigelsen lovlig?
  • Kan jeg blir sagt opp på grunn av sykdom?
  • Hva er et drøftelsesmøte?
  • Er formkravene i loven oppfylt?
  • Hva innebærer permittering?
  • Har jeg krav på lønn under permittering?
  • Hva er en rimelig sluttpakke?
  • Foreligger grunnlag for nedbemanning?

Varslingsombud

Er du som arbeidsgiver bekymret for at ansatte kan være tilbakeholdene med å melde fra om saker eller hendelser på arbeidsplassen? Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sikre overholdelse av arbeidsmiljøloven.

Dette innebærer blant annet å ivareta retten for arbeidstaker og andre til å varsle uten fare for gjengjeldelse. Et eksternt varslingsombud legger forholdene til rette for at den ansatte kan melde fra om saker eller hendelser på arbeidsplassen.

AAV har bred erfaring med å påta seg oppdrag som eksternt varslingsombud. Har det allerede kommet inn varsler til bedriften, bistår AAV med en objektiv gjennomgang og undersøkelse av varslene.

Våre advokater på fagfeltet

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.