René Ibsen

Advokat / Partner

René Ibsen begynte som advokat i 2001 etter at han hadde vært dommerfullmektig i Oslo byrett. Han begynte i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA i 2016. René Ibsen har arbeidet med alle typer straffesaker som forsvarer, og har også hatt et betydelig antall sivile saker. I de senere år har Ibsen påtatt seg mange saker som har dreid seg om å yte bistand i skattesaker. Dette gjelder da både private og næringsdrivende som trenger rådgivning i en pågående skattesak eller bistand til klage eller rettslig overprøving. 

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Barnevern og foreldretvister
Bistand i skattesaker
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Pengekravsrett
Straff

CV

Arbeidserfaring

2023 - d.d. Advokat og partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 - 2023 Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2012 - 2016 Partner/Advokat, Advokatfirma Dahl og Ibsen
2001 - 2011 Selvstendig næringsdrivende, Advokatfirma René Ibsen
1999 - 2001 Dommerfullmektig, Oslo byrett
1997 - 1999 Dommerfullmektig, Oslo byskriverembete

Utdanning

1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Språk

Engelsk

Verv

Forsvarergruppens høringsutvalg
Underutvalgsleder Advokatforeningens Disiplinærutvalg, Oslo krets

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake