Ellen Holager Andenæs

Advokat / Partner

Ellen Holager Andenæs har lang erfaring fra politietaten, samt fra stillinger som statsadvokat, konstituert lagdommer og overvåkningssjef for Politiets overvåkningstjeneste. Siden 1997 har hun arbeidet som forsvarer, og er i dag fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Krise- og mediehåndtering
Straff

CV

Arbeidserfaring

2005 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
1997 - 2005 Eget advokatfirma tilknyttet Advokatene ved Tinghuset
1996 - 1997 Konstituert overvåkningssjef, Politiets overvåkningstjeneste
1994 - 1996 Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett
1994 - 1994 Kriminalsjef, Oslo politikammer
1987 - 1994 Ordenssjef, Oslo politikammer
1983 - 1987 Statsadvokat, Eidsivating statsadvokatembeter
1982 - 1983 Riksadvokatfullmektig, Riksadvokatembetet
1977 - 1982 Politiadjutant, Oslo politikammer
1975 - 1977 Konsulent, Oslo ligningskontor
1973 - 1975 Konsulent, Forbrukerombudet

Utdanning

1973 Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk
Tysk (basic)

Tidligere verv

Den Norske Advokatforening, medlem av hovedstyret
Kriminalistforeningen, medlem av styret
Styremedlem i P4 AS
Kontrollkomiteen i DnB
Valgkomiteen i DnB
Valgkomiteen i Elkem AS
Bedriftsforsamlingen i Hydro
Representantskapet i Saga Petroleum AS
Espelands legat, varamedlem
Cabarettenkende Commision

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake