Olav Ramel Haaland

Advokat / Partner

Olav Ramel Haaland har gjennom sin advokatvirksomhet opparbeidet bred prosedyreerfaring. Erfaringen knytter seg til alle typer straffesaker. Han har også et stort nedslagsfelt i ulike sivile saker med hovedvekt på barnevern, barnefordeling, utlendingsrett og psykisk helsevern.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsrett
Barnefordeling
Barnevern og foreldretvister
Forsikringsrett
Husleierett
Psykisk helsevern
Straff
Trygderett
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2008 – 2023 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Kindem & Co
2007 – 2008 Egen advokatpraksis
2006 – 2007 Advokatfullmektig / Advokat i Advokathuset Tønsberg
2003 – 2006 Politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt
2002 – 2003 Politifullmektig i Agder politidistrikt
1997 – 2002 Forsvarsdepartementet, Rådgiver i Seksjon for Internasjonalt industrisamarbeid

Utdanning

2001 NATO Defense College/Forsvarets internasjonale Høyskole, Roma, Italia
2000 University of Cambridge, Juridisk embetseksamen
1997 Juridisk embetseksamen
1989 Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge

Språk

Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake