Olav Ramel Haaland

Advokat / Partner

Olav Ramel Haaland har gjennom sin advokatvirksomhet opparbeidet bred prosedyreerfaring. Erfaringen knytter seg til alle typer straffesaker. Han har også et stort nedslagsfelt i ulike sivile saker med hovedvekt på barnevern, barnefordeling, utlendingsrett og psykisk helsevern.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Barnevern og foreldretvister
Eiendomsrett
Forsikringsrett
Forvaltningsrett
Straff
Trygderett

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2008 – 2023 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Kindem & Co
2007 – 2008 Egen advokatpraksis
2006 – 2007 Advokatfullmektig / Advokat i Advokathuset Tønsberg
2003 – 2006 Politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt
2002 – 2003 Politifullmektig i Agder politidistrikt
1997 – 2002 Forsvarsdepartementet, Rådgiver i Seksjon for Internasjonalt industrisamarbeid

Utdanning

2001 NATO Defense College/Forsvarets internasjonale Høyskole, Roma, Italia
2000 University of Cambridge, Juridisk embetseksamen
1997 Juridisk embetseksamen
1989 Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge

Språk

Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake