Asle Hesla

Advokat / Partner

Asle Hesla arbeider hovedsakelig innenfor fast eiendom, kjøpsrett, konkurs, arv og arbeidsrett. Han bistår både private klienter og bedrifter, og har en lang erfaring med forhandlinger. Hesla har også en bred prosedyreerfaring fra de ulike domstolene i Norge.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Forsikringsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Pengekravsrett
Straff

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2007 – 2023 Egen advokatpraksis i advokatkollegiet Kindem & Co
2004 – 2007 Egen advokatpraksis
2003 – 2004 Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Furuholmen
2002 – 2003 Advokatfullmektig hos advokatfirmaet NORDIA DA

Utdanning

2002 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
2006 MBA (Master of Business and Administration)

Språk

Tysk
Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake