Elias Christensen

Advokat

Elias Christensen har bred erfaringsbakgrunn. Han arbeider både med straffesaker og med sivile saker, der han påtar seg oppdrag blant annet innen familierett, arverett, fast eiendom, barnefordeling og barnevern. Han har vært sensor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har jevnlig prosessoppdrag for domstolene.

Stilling

Advokat


Fagområder

Arbeidsrett
Barnevern og foreldretvister
Eiendomsrett
Familie- og barnerett
Forvaltningsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Tilsynssaker
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2002 - 2005 Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
2005 - 2008 Rådgiver, Kommunal – og regionaldepartementet
2008 - 2010 Konsernjurist, Pronova BioPharama Norge AS
2010 - 2013 Director Procurement and logistics, Pronova BioPharma Norge AS
2013 - 2016 Head of Value Chain, Pronova BioPharma Norge AS/BASF
2016 - 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende
2018 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende
2020 - d.d. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA

Utdanning

2002 Juridisk Embetseksamen, Universitet i Oslo

Språk

Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake