Elias Christensen

Advokat / Partner

Elias har bred erfaringsbakgrunn fra ulike stillinger i offentlig forvaltning og industri. Tidligere har han arbeidet konsernjuridisk og som styresekretær for børsnotert selskap. Han har også hatt ansvar for verdikjeder og innkjøp i større virksomheter og på et internasjonalt nivå. Som advokat har han bistått private klienter innen et bredt spekter av sivile saker. Han arbeider også med strafferett. Han har jevnlig prosedyreoppdrag i domstolen.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Barnevern og foreldretvister
Eiendomsrett
Erstatningsrett
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Forvaltningsrett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Tilsynssaker
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2002 - 2005 Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
2005 - 2008 Rådgiver, Kommunal – og regionaldepartementet
2008 - 2010 Konsernjurist, Pronova BioPharama Norge AS
2010 - 2013 Director Procurement and logistics, Pronova BioPharma Norge AS
2013 - 2016 Head of Value Chain, Pronova BioPharma Norge AS/BASF
2016 - 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende
2018 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende
2020 - 2023. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2023 - d.d. Partner og advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA

Utdanning

2002 Juridisk Embetseksamen, Universitet i Oslo

Språk

Engelsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


< Tilbake