Vegard Aaløkken

Advokat / Partner

Vegard Aaløkken har jobbet som advokat siden 1999 og var en av tre som etablerte firmaet Andenæs Aaløkken Veum i 2004. Aaløkken har ellers mange års erfaring fra politiet og Forsvaret.

Vegard Aaløkken jobber som forsvarer med alle typer straffesaker. Han har omfattende erfaring fra forsvareroppdrag for domstolen i saker om drap, narkotika, sedelighet, vold, ran, vinning, økonomisaker og trafikksaker. Han har også bistått advokater, leger og polititjenestemenn i flere forskjellige sivile og strafferettslige klagesaker.

Vegard Aaløkken har bred erfaring med å bistå næringslivet som varslingsombud og ved krisehåndtering.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Barnevern og foreldretvister
Erstatningsrett
Krise- og mediehåndtering
Straff
Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

2005 - d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2000 - 2005 Advokat hos advokat Ellen Holager Andenæs
1999 - 2000 Advokatfullmektig hos advokat Ellen Holager Andenæs
1996 - 1999 Politiinspektør, Overvåkningssentralen
1995 - 1996 Major/Legal advisor, NORBAT/UNIFIL
1993 - 1995 Politifullmektig, Kongsvinger politikammer
1986 - 1993 Vaktsjef i MP-avdeling, HQ Afnorth, Kolsås
1985 - 1986 Sersjant/MP-leder, Garnisonen i Sør-Varanger

Utdanning

1993 - 1993 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1985 - 1985 Befalsskole, Hærens transportkorps og intendantur, MP-linjen

Språk

Engelsk

Verv

2020 - 2022 Styreleder i Nordstrandhallen AS
2023 - d.d. Varamedlem kontrollutvalget for Nordstrand Idrettsforening

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake