Ida Kumrije Rusiti

Advokat / Partner

Ida Kumrije Rusiti arbeider som forsvarer i straffesaker. Rusiti bistår også i utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD. Rusiti tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Arbeidsliv
Barnevern og foreldretvister
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Straff
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2014 – 2023 Egen advokatpraksis i Advokatene ved Tinghuset
2012 – 2014 Advokat hos Andersen & Bache-Wiig AS
2012 – 2010 Advokatfullmektig hos Andersen & Bache-Wiig AS
2008 – 2010 Førstekonsulent i UDI

Utdanning

2008 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

Språk

Norsk
Engelsk
Albansk

Verv

Advokatforeningens lovutvalg for Asyl- og utledningsrett

Tidligere verv

Medlemskap

Advokatforeningen
Forsvarergruppen


< Tilbake