Ida Kumrije Rusiti

Advokat / Partner

Ida Kumrije Rusiti arbeider som forsvarer i straffesaker. Rusiti bistår også i utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD. Rusiti tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Barnevern og foreldretvister
Straff
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2014 – 2023 Egen advokatpraksis i Advokatene ved Tinghuset
2012 – 2014 Advokat hos Andersen & Bache-Wiig AS
2012 – 2010 Advokatfullmektig hos Andersen & Bache-Wiig AS
2008 – 2010 Førstekonsulent i UDI

Utdanning

2008 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

Språk

Norsk
Engelsk
Albansk

Verv

Advokatforeningens lovutvalg for Asyl- og utledningsrett

Tidligere verv

Medlemskap

Advokatforeningen
Forsvarergruppen


< Tilbake