Familie-, barn-, arv- og skifterett

AAV har lang tradisjon med å bistå familier og enkeltpersoner i saker som omhandler familie, barn, arv og skifte.

Området familie- og barnerett omfatter alt fra avtaler mellom ektefeller/samboere om verdier og eiendeler, bistand ved samlivsbrudd, utfordringer knyttet til barnefordeling og samvær mellom foreldre til fordeling av arv og arverettslige tvister som måtte oppstå.

Familie

Vi har bred erfaring i å bistå med opprettelse av ektepakter, samboeravtaler eller yte bistand ved økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd. Vi rådgir klienter om hvordan eiendeler, formue og gjeld skal fordeles, og om nødvendig fører vi saken for domstolen dersom vi ikke oppnår enighet med motparten.

Arv & testament

Vi har langvarig erfaring i å bistå med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte, blant annet opprettelse av testament, arvepakt og krav om offentlig skifte.

Barnefordeling

Vi har bred erfaring med å bistå foreldre i å avklare barns og foreldres rettigheter etter barneloven.

Det kan enten være ved samlivsbrudd og konflikt mellom foreldre, hvilke avgjørelser den enkelte foreldre kan ta på sine barns vegne som for eksempel flytting og skolevalg, samværsrett, foreldreansvar og fast bosted. Vi bistår også i saker om barnebortføring

Ofte løses konflikter best gjennom mekling og avtale mellom partene. Vi bistår i rettslige tvister for domstolene om det er behov for det.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.