Jan Erik Teigum

Advokat / Partner

Jan Erik Teigum har lang erfaring som advokat. Han har vært forsvarer i en rekke saker og forsvart mennesker som har vært anklaget for narkotika, tyveri, ran, voldtekt, drap med videre. De siste årene har praksisen i betydelig grad vært knyttet til økonomiske straffesaker, med anklager om korrupsjon, utroskap og annet. Flere bedrifter etterspør også råd omkring arbeid med egne retningslinjer, compliance/etterlevelse og annet forebyggende arbeid.

Teigum bistår også som bistandsadvokat og tar saker innen arv, skifte, barnevern, barnefordeling, tvangsfullbyrdelse m.m.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Barnevern og foreldretvister
Erstatningsrett
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Kjøpsrett
Kontrakts- og avtalerett
Straff
Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

2023 - d.d. Partner og advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2012 - 2023. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2002 - 2012 Advokat, Advokatfirma Storrvik
2000 - 2002 Advokatfullmektig, Advokatfirma Storrvik
1999 - 1999 Saksbehandler, Utlendingsdirektoratet

Utdanning

1999 - 1999 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk
Fransk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake