Advokatene Ellen Holager Andenæs og Jan Erik Teigum bisto tidligere konsernsjef i Yara, Thorleif Enger, i forbindelse anklager om korrupsjon under hans ledertid i Yara. Enger ble ved Borgarting lagmannsretts dom av 17.01.2017 fullstendig frifunnet for anklagene.

Enger har ved Borgarting lagmannsretts dom av 29.10.2021 blitt tilkjent det alt vesentlige av sitt økonomiske tap som følge av straffesaken. Enger var i erstatningssaken bistått av Jan Erik Teigum i AAV og Hanne Skaarberg Holen i Ernst & Young Advokatfirma AS.

 

https://e24.no/naeringsliv/i/66WlBz/tidligere-yara-sjef-faar-over-ni-millioner-kroner-i-erstatning