Katharina Vig Lunde

Advokat / Partner

Katharina Vig Lunde har særlig kompetanse på komplekse saker som omhandler barn og unge, samt andre familiesaker. Hun arbeider hovedsakelig med foreldretvister, barnevern og strafferett, økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd, og saker av internasjonal karakter innenfor familierettens områder. Hun prosederer jevnlig saker for domstolen, og bistår klienter ved rettsmeklinger, – når det ikke lar seg gjøre å finne utenrettslige løsninger.

Hun er en del av panelet som besvarer spørsmål under kategorien «Samliv og samlivsbrudd» ved Advokatforeningens svartjeneste advokatenhjelperdeg.no

Hun har siden 2018 også arbeidet deltid ved Kontoret for fri rettshjelp som advokat/spesialkonsulent, og har kompetanse innenfor fagområdene som følges opp der.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Barnevern og foreldretvister
Familie-, barn-, arv- og skifterett
Straff

CV

Arbeidserfaring

01.09.2023 – d.d. Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2018 – 01.09.2023 Egen advokatpraksis i Advokatkollegiet Kindem & Co
2018 - d.d. Advokat/spesialkonsulent II ved Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune
2010 – 2018 Egen advokatpraksis i Oslo Advokatfellesskap
2006 – 2010 Advokatfullmektig, deretter advokat, hos Advokat Jon Alshus

Utdanning

2016 Internasjonal privatrett, ekstra valgfag (mastergradsnivå), Universitetet i Oslo
2006 Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen (politi – og påtalerett)

Språk

Engelsk
Noe fransk
Noe spansk

Verv

Tidligere verv

Mentor ved mentorordningen, Advokatforeningens Kvinneutvalg (2015 og 2016)

Medlemskap

Den Norske Advokatforeningen


< Tilbake