Kontrakts- og avtalerett

Kontraktsrett omhandler kontraktsparters rettigheter og plikter ved inngått avtale, mens avtalerett omfatter reglene knyttet til inngåelse av avtalen, gyldighet og avtaletolking.

Vi har lang erfaring i å bistå både bedrifter og privatpersoner i kontraktshåndtering. Vi bistår så vel private parter som næringsliv med å skrive- og tolke avtaler og kontrakter og i konflikter hvor avtalen/kontrakten ikke blir oppfylt.

Avtaler vi kan hjelpe deg med

Vi kan bistå med utforming av kontrakter som for eksempel:

  • kontrakter mellom næringsdrivende
  • leieavtaler
  • kjøpsavtaler
  • forsikringsavtaler
  • håndverkeravtaler

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.