Marthe Holm

Advokat

Marthe bistår klienter i både straffesaker og sivile saker. 

Marthe har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev masteroppgave innenfor strafferett med tittelen “Vilkårene for prøveløslatelse fra forvaring – en rettsdogmatisk og rettspolitisk analyse av gjeldende rett”. 

Hun var på utveksling ved Fordham University School of Law i New York, høsten 2019. Videre har hun hatt flere traineeopphold hos ulike forretningsadvokatfirmaer og vært ansatt av Det juridiske faktultet ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder. 

Stilling

Advokat


Fagområder

Erstatningsrett
Familierett
Kontrakts- og avtalerett
Menneskerettigheter
Pengekravsrett
Strafferett

CV

Arbeidserfaring

2022 - dd. Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2019 Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2018 Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2018 Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS
2018 Trainee, Advokatfirmaet Grette AS
2016 - 2017 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske faktultet ved Universitetet i Bergen

Utdanning

2014 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Utvekslingsopphold, Fordham University School of Law

Språk

Engelsk


< Tilbake