Marthe Holm

Advokatfullmektig

Marthe bistår klienter i både straffesaker og sivile saker. 

Marthe har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev masteroppgave innenfor strafferett med tittelen “Vilkårene for prøveløslatelse fra forvaring – en rettsdogmatisk og rettspolitisk analyse av gjeldende rett”. 

Hun var på utveksling ved Fordham University School of Law i New York, høsten 2019. Videre har hun hatt flere traineeopphold hos ulike forretningsadvokatfirmaer og vært ansatt av Det juridiske faktultet ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder. 

Stilling

Advokatfullmektig


CV

Arbeidserfaring

2020 - d.d. Advokatfullmektig, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2019 Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2018 Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2018 Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS
2018 Trainee, Advokatfirmaet Grette AS
2016 - 2017 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske faktultet ved Universitetet i Bergen

Utdanning

2014 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Utvekslingsopphold, Fordham University School of Law

Språk

Engelsk


< Tilbake