Eiendomsrett

AAV yter bistand til næringsliv og privatpersoner i saker relatert til eiendomsrett.

Å ha eiendomsrett til noe innebærer at du har rett til å råde over tingen eller eiendommen med de innskrenkninger som måtte følge av lov eller avtale. I forbindelse med et skifteoppgjør, kjøp og salg eller overdragelse kan det ofte oppstå tvist eller uklarheter om rekkevidden av eiendomsretten.

Få oversikt over saken og dine rettigheter

AAV har bred erfaring fra tvister om ting og eiendom, og har blant annet bistått i saker om båtfesterett, veiretter, hevd og passivitet. Det kan være lurt å ta kontakt med advokat tidlig i tvisteprosessen for å få oversikt over saken, dine rettigheter og råd med hensyn til videre prosess.

En minnelig løsning kan i mange saker vise seg å være det beste for begge parter. Hvor det ikke er mulig eller ønskelig, fører AAV saken din for domstolen.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.