Nyheter & fagartikler

grovt ran

Straff

Frifunnet for grovt ran

Publisert: 4. januar 2019 Borgarting lagmannsrett frifant en 17 år gammel gutt for anklage om grovt ran og kroppsskade. I tingretten […]

Les mer