Ellen Holager Andenæs og advokat Christian Hjort bistod Siemens Business Services i saken hvor selskapet ble tiltalt for bedrageri av 60 millioner kroner overfor Forsvaret. Straffesaken gikk i Oslo tingrett i november 2010, som frifant selskapet. Siemens Business Services ble tilkjent kr 18 millioner i erstatning etter straffesaken.

Ellen Holager Andenæs og Christian Hjort skrev selv en kronikk i Aftenposten etter frifinnelsen:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Ikke-grunnlag-for-straff-6279045.html