Utlendingsrett

AAV har lang erfaring fra å bistå privatpersoner i saker etter utlendingsloven. I mange av sakene etter utlendingsloven kan du ha krav på advokatbistand og få det dekket under lov om fri rettshjelp.

Sakene vi kan hjelpe deg med

AAV har erfaring fra mange typer utlendingssaker og har blant annet arbeidet med saker om:

  • Visum
  • Asyl
  • Beskyttelse
  • Familiegjenforening
  • Oppholds- og arbeidstillatelse

AAV bistår også i saker hvor utlendingsmyndighetene på grunn av dom eller annet har besluttet å utvise personen fra Norge.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.