Lina Holte

Advokatfullmektig

Lina bistår klienter i både straffesaker og sivile saker.

Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Her skrev hun sin masteroppgave om reaksjonsvalg og straffeutmåling for barn, med problemstilling knyttet til betydningen av tidligere plassering i barnevernsinstitusjon for samme kriminelle forhold.

Under studietiden har Lina vært studentmedarbeider i et stort forretningsadvokatfirma og utreder i et sakkyndigfirma, samt hatt trainee- og praksisopphold. Høsten 2021 tilbragte hun på utveksling ved universitetet LUISS i Roma, hvor hun tok flere EU-rettslige fag.

Stilling

Advokatfullmektig


Fagområder

Arbeidsrett
Barnevernsrett
Familierett
Straff
Tilsynssaker
Utlendingsrett

CV

Arbeidserfaring

2021 – d.d. advokatfullmektig, Andenæs Aaløkken Veum DA
2020 - 2020 praktikant i Nedre Telemark tingrett
2020 - 2020 trainee i Deloitte Advokatfirma AS
2018 – 2021 studentmedarbeider i Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2017 - 2020 utreder i Van der Weele AS


< Tilbake