En byggmester i ble i 2010 tiltalt for bedrageri overfor Oslo kommune for over 18 millioner kroner. Ellen Holager Andenæs forsvarte byggmesteren i straffesaken, sammen med advokat Bjørn Stordrange. Hovedforhandlingen gikk over flere måneder i Oslo tingrett. Tiltalte ble i tingretten frifunnet for bedrageritiltalen.

Les om saken her:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/langemyhr-frikjent-for-bedrageri-1.7960160