Publisert: 8. desember 2016
Advokatene Ellen Holager Andenæs og Jan Erik Teigum har bistått den tidligere konsernsjefen i Yara i en større korrupsjonssak for Borgarting lagmannsrett. Fredag 2. desember svarte juryen nei på alle skyldspørsmål for vedkommende i saken. Økokrim har uttalt at de ikke vil anke avgjørelsen.