En mann var tiltalt for gjentatte voldtekter, vold og trusler overfor en kjæreste. Kjæresten leverte blant annet mange timer med lydopptak, bilder og legejournaler til politiet. Politiet var dessuten gjentatte ganger i kontakt med paret, og kjæresten hadde fått voldsalarm.

Mannen ble frifunnet siden det var betydelig tvil om hva som hadde skjedd. Retten mente at det var flere holdepunkter for at kjæresten var uvanlig manipulerende.

Advokatene Vegard Aaløkken og Elias Christensen var forsvarer for mannen.