Publisert: 12. mars 2019

Arbeidsgiver sa opp en ansatt like før prøvetiden var over. Oppsigelsen ble gitt uten noen forutgående advarsler til arbeidstaker og uten innkalling til drøftelsesmøte. Oppsigelsen var heller ikke begrunnet.

Oppsigelsen var ugyldig på flere grunnlag etter arbeidsmiljøloven, og da dette ble påpekt av arbeidstakers advokat aksepterte arbeidsgiver å gi arbeidstaker jobben tilbake. Men arbeidstaker ønsket ikke lenger å jobbe der etter det som hadde skjedd. I stedet ble det avtalt en sluttpakke hvor arbeidstaker fikk lønn i drøyt fire måneder frem til han gikk ut i ferie og pappapermisjon. Han ble samtidig fritatt for arbeidsplikt.

Arbeidstakers advokat var Helene Elness.